Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Niedziela 20 października 2019 roku Ireny, Kleopatry Odwiedziło nas: 8773549 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
Gdzie najczęściej spotyka Pan / Pani z kampaniami społecznymi dot. bezpieczeństwa na drogach?
w radio i telewizji
na plakatach w środkach masowego przekazu i komunikacji zbiorowej
w prasie
w internecie
na bilbordach
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 29 pażdziernika 2019 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 08- 09.11.2019 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 23.10.2019 r.


zobacz więcej

Zmiana terminu egzaminu

Informacja na temat zmiany terminu egzaminu na prawo jazdy.


Uwaga zmiana !!!

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9.04.2013 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. 2013 poz 476) osoba może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu w formie pisemnej.

Zmiany można dokonać na piśmie osobiście, poprzez pełnomocnika, e-mailem lub pocztą zachowując ww termin zmiany.

Rezygnacje pisemne będą przyjmowane i dokonywane w godzinach pracy WORD Słupsk, przy czym w dniu poprzedającym dzień wolny od pracy (rezygnacje na najbliższy dzień roboczy) do godziny 14:00


 

Zmiana lub rezygnacja z terminu egzaminu


  1. Dopuszczalne są zamiany terminów egzaminów przez ośrodki szkolenia kierowców w przypadkach wyrażenia chęci takich zamian przez osoby bezpośrednio zainteresowane.

  2. W tym celu instruktor posiadający pełnomocnictwa osób, których zamian dokonuje składa w BOE wniosek o zamianę terminów egzaminów dla wymienionych w nim osób nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym.

  3. Na tej podstawie BOE dokonuje zamiany terminów egzaminów, po czym wydaje instruktorowi, który posiada pełnomocnictwa osób, których terminy są zamieniane zaświadczenia o terminie i warunkach egzaminu.

  4. Osoby przystępujące do egzaminu państwowego mogą wyrazić chęć zamiany terminu egzaminu na inny termin, niż wcześniej ustalony lub zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym w formie pisemnej.

  5. W tym celu osoba chcąca dokonać zmiany lub rezygnacji z terminu egzaminu wypełnia w Biurze Obsługi Egzaminów prośbę na odpowiednim wniosku.

  6. Zmiany lub rezygnacji może również dokonać osoba upoważniona przez osobę zdającą, w tym przypadku zmiana taka ważna jest wraz z pisemnym pełnomocnictwem.

  7. W przypadku zamian zgłaszanych drogą telefoniczną osoba zgłaszajaca zmianę lub rezygnację zobowiązana jest w pierwszej kolejności na piśmie dostarczyć informację o chęci zmiany lub rezygnacji z terminu nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym. Następnie telefonicznie może dokonać zmiany terminu egzaminu potwierdzając nowy termin najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Potwierdzenia zmiany można dokonać e-mailem, faxem, pocztą lub poprzez pełnomocnika.

  8. W przypadku niedostarczenia pisemnegp potwierdzenia zmiany terminu egzaminu zgłoszonej drogą telefoniczną żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

  9. Rezygnacje pisemne będą przyjmowane i dokonywane w godzinach pracy WORD Słupsk, przy czym w dniu poprzedającym dzień wolny od pracy (rezygnacje na najbliższy dzień roboczy) do godziny 14:00


Podst prawna (Dz. U. 2013 poz 476)